Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Dự án tổng công ty BECAMEX - Trường Đại học Quốc tế Miền đông Tỉnh Bình Dương.

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG
I.GIỚI THIỆU.
 DỰ ÁN TỔNG CÔNG TY BECAMEX-DỰ ÁN BECAMEX REAL-DỰ ÁN MỚI

dự án tổng công ty BECAMEX
Xuất phát từ nhu cầu cung ứng nguồn lao động qua đào tạo và đội ngũ cán bộ với trình độ kỹ thuật, công nghệ cao thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa toàn tỉnh Bình Dương sau năm 2015, từ tháng 9/2008 Tổng Công ty Becamex và Trường Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công tác chuẩn bị đề án chính thức và triển khai xây dựng để Đại học Quốc tế Miền Đông chính thức đi vào hoạt động năm 2010.
Giới thiệu Chung:
DỰ ÁN TỔNG CÔNG TY BECAMEX-DỰ ÁN BECAMEX REAL-DỰ ÁN MỚI
Tên trường: Đại học Quốc tế Miền Đông.
Tên tiếng Anh: Eastern International University (E.I.U)
Địa điểm:Thành phố mới –Khu liên hợp Công Nghiệp–Dịch Vụ - Đô Thị Bình Dương
Diện tích xây dựng: 26 ha
Quy mô: 24.000 sinh viên
Đơn vị quy hoạch Công ty tư vấn quy hoạch Surbana (Singapore)
Mục tiêu:
   Đào tạo nhân lực, nhân tài, nhân cách theo hướng chuyên nghiệp, thực hành và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Bình Dương và khu vực Miền Đông nam Bộ. Phấn đấu đến 2020 Đại học Quốc tế Miền Đông được xếp ở tốp 20 trường hàng đầu Việt Nam, 100 trường tốp đầu Đông Nam Á, 250 trường tốp đầu Châu Á và 2.000 trường tốp đầu thế giới; sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc tế Miền Đông ngang tầm những trường cùng tốp xếp hạng.
Chức năng:
 • Đại học Quốc tế Miền Đông đào tạo đa cấp (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau năm 2015 xem xét mở đào tạo sau đại học) chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, quản lý .
 • Liên kết quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ cao .
 • Đào tạo bổ sung, nâng cao, cập nhật kiến thức.
 • Liên thông các bậc, các ngành học trong, ngoài trường.
 • Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ.
 • Là cơ sở văn hóa và nâng cao dân trí của cộng đồng Bình Dương.
 • Dự án tổng công ty BECAMEX-DỰ ÁN BECAMEX Trường Đại học Quốc tế Miền đông Tỉnh Bình Dương.
Nhiệm vụ:
 • Đào tạo đáp ứng 90% nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ của Tổng Công ty Becamex; khoảng 65% cho Bình Dương và khoảng 10% cho các tỉnh Miền Đông Nam Bộ với trình độ kỹ thuật công nghệ cao.
 • Đào tạo đủ các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ mà Becamex và Bình Dương cần.
 • Đào tạo lại, cập nhật, nâng cao kiến thức theo yêu cầu của các doanh nghiệp.
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học, dịch vụ kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và đưa tiến bộ kỹ thuật công nghệ Bình Dương kịp tầm các nước phát triển.
 • Lực lượng nòng cốt cho (các) khu công nghệ cao Bình Dương.
Quy mô:
Dự án tổng công ty BECAMEX-DỰ ÁN BECAMEX Trường Đại học Quốc tế Miền đông Tỉnh Bình Dương.
Dự kiến quy mô, cơ cấu ngành nghề, cấp đào tạo, kế hoạch tuyển sinh.- Quy mô đào tạo :
Giai đoạn 1:  (năm 2010)  7.600 sinh viên
Giai đoạn hoạt động ổn định: ( 2020) 24.000 sinh viên
Cơ cấu lĩnh vực đào tạo:Dự kiến số lượng đào tạo theo lĩnh vực.
STT 
Lĩnh vực đào tạo
Số lượng học viên
1
2
Kỹ thuật, công nghệ
Quản lý , quản lý công nghiệp & môi trường và các ngành khác
 18.000
   6.000
Tổng cộng
 24.000
Dự án tổng công ty BECAMEX-DỰ ÁN BECAMEX Trường Đại học Quốc tế Miền đông Tỉnh Bình Dương.
Dự kiến kế hoạch tuyển sinh.
STT
Loại học viên
Năm 2010
Năm 2015
Năm 2020
1
2
3
4
5
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Sơ cấp
Đào tạo lại, cập nhật kiến thức
600
1.500
1.000
4.000
500
1.500
3.000
3.000
8.000
1.000
2.000
1.500
3.000
10.000
1.500
Tổng cộng
7.600
16.500
18.000
II. BỘ MÁY QUẢN LÝ.
dự án tổng công ty BECAMEX
    - Đại học Quốc tế Miền Đông theo mô hình tổ chức đại học tư thục cổ phần hóa. Hội đồng quản trị trường với số thành viên và trách nhiệm quyền hạn theo luật ban hành.
    - Quản lý hành chánh 2 cấp: Trường và Khoa .
    - Ban giám hiệu trường có một hiệu trưởng và 3 hiệu phó.
    - Hội đồng khoa học - đào tạo có chức năng nhiệm vụ tư vấn cho hiệu trưởng và hội đồng quản trị về đào tạo và hoạt động khoa học.
DỰ ÁN TỔNG CÔNG TY BECAMEX-DỰ ÁN BECAMEX REAL-DỰ ÁN MỚI
    - Các khoa khoa học ứng dụng và khoa chuyên môn dự kiến (trong quá trình phát triển) sẽ có:
Khoa khoa học ứng dụng (dạy kiến thức cơ bản)
Khoa Kỹ thuật điện - điện tử với 3 chuyên ngành (điện dân dụng công nghiệp, điều khiển tự động, điện tử viễn thông).
Khoa Công nghệ thông tin với 4 chuyên ngành (kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, mạng máy tính và truyền thông, hệ thống thông tin).
Khoa Kỹ thuật cơ khí với 5 chuyên ngành (Cơ khí chế tạo máy, cơ khí chính xác - thiết bị y dược, kỹ thuật điện lạnh, bảo dưỡng công nghiệp, kỹ thuật hệ thống công nghiệp).
Khoa Quản lý công nghiệp và môi trường với 2 chuyên ngành (quản lý công nghiệp, kỹ thuật và quản lý môi trường).
Khoa kỹ thuật chế biến với 2 chuyên ngành (công nghệ dệt may, công nghệ chế biến gỗ).
Khoa điều dưỡng
Khoa Kinh tế và Quản trị .
Khoa Việt ngữ - Ngoại ngữ.
    - Trong quá trình hoạt động phát triển, tùy nhu cầu thực tế sẽ tổ chức hình thành  các khoa, các chuyên ngành phù hợp.
    - Các phòng và các đơn vị trực thuộc ban giám hiệu trường:
        + Phòng giáo vụ và quản lý học viên.
        + Phòng tổ chức - hành chính - quản trị - đối ngoại.
        + Phòng kế hoạch - tài vụ - dịch vụ kỹ thuật.
        + Thư viện, một số phòng thí nghiệm, xưởng, trung tâm.
dự án tổng công ty BECAMEX
* Giai đoạn 1: (2010 - 2013)
   Ưu tiên phát triển đào tạo Kỹ thuật viên; Trung cấp; Cao đẳng.
   Đào tạo bậc Đại học có chọn lọc và mức độ.
   Ưu tiên đào tạo các ngành trang bị nhanh, ít tốn kém, phục vụ ngay nhu cầu nhân lực địa phương và toàn vùng Đông nam bộ (Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Quản lý công nghiệp; Bảo dưỡng công nghiệp; Công nghệ thông tin; Điều dưỡng; Quản trị du lịch; Quản lý môi trường; Ngoại ngữ ...).
   Đặt nền tảng cho quan hệ hợp tác quốc tế; liên kết đào tạo bán du học hoặc du học tại chỗ (tập trung vào các Đại học Singapore, Mỹ, Nhật, Úc ... ).
   Củng cố và phát triển đội ngũ giảng viên; cán bộ quản lý; cơ sở vật chất phục vụ cho các giai đoạn sau.
Giai đoạn 2: (2013 - 2015)
   Tiếp tục phát triển Giai đoạn 1
   Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế.
   Đào tạo bậc ĐH thêm các ngành : Điện; Điện tử; Cơ khí; Chế biến.
Giai đoạn 3: sau 2015
   Tiếp tục phát triển Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2.
   Hoàn thiện và phấn đấu để trở thành Đại học đa ngành, đa lãnh vực.
   Bắt đầu đào tạo Sau Đại học một số ngành.
   Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế.
   Triển khai mảng công tác nghiên cứu khoa học.
IV. TIẾN ĐỘ DỰ ÁN.
DỰ ÁN TỔNG CÔNG TY BECAMEX-DỰ ÁN BECAMEX REAL-DỰ ÁN MỚI
* Tiến độ dự án:
+ Giai đoạn 1: 700 tỷ đồng bao gồm các hạng mục công viên, giao thông nội bộ, văn phòng điều hành, khối phòng học và trang thiết bị sẽ được hoàn thành trong năm 2011.
*  4 /2010 : Hoàn tất xây dựng 6 tòa nhà :  4+5+8A+8B+11A+11B
*  6/2010 : Hoàn tất lắp đặt thiết bị cho 6 tòa nhà trên.
*  7/2010 : Hoàn tất xây dựng 4 tòa nhà 9A; 9B; 10A và 10B
* 9/2010 : Khai giảng khóa đầu tiên các ngành Cơ điện tử; Tự động hóa ; Bảo dưỡng công nghiệp; Điều dưỡng.
+ Giai đoạn 2: 500 tỷ đồng.
+ Giai đoạn 3: 500 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trước năm 2015.
* Tiến độ hiện nay ( tháng 05/2011):
- Ngày 27/09/2010 Thủ Tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trường
- Đã ký hợp đồng với 70 giảng viên trong và ngoài nước đảm bảo đủ giảng viên giảng dạy 6 chuyên ngành sẽ mở trong năm học 2011- 2012
- Thỏa thuận hợp tác với các đơn vị:
Đại học Portland , Hoa Kỳ ; 
Đại học Kwansei, Osaka, Nhật Bản,
Đại học Burapha,Thái Lan ; Canada-VietNam Education Net Work ; 
Đại Học Y Dược TPHCM;
Tổ chức giáo dục chuyên về trang thiết bị dạy học Festo, Đức;
Tổ chức giáo dục chuyên về dạy nghề bbw, Đức;
Tổ chức giáo dục Iba; Đức
 Đại học Kwansei, Osaka, Nhật Bản

 
Đại học Burapha,Thái Lan
V. LỊCH TUYỂN SINH.
dự án tổng công ty BECAMEX
1. Đại học Quốc tế Miền Đông:
ĐH tiêu chuẩn quốc tế do Becamex IDC sáng lập với sự hợp tác toàn diện từ ĐH Quốc gia TP.HCM; Portland State University (Hoa Kỳ) và ĐH đối tác nước ngoài khác; đầu tư tại Thành phố mới Bình Dương; Giảng viên, chương trình giảng dạy, thiết bị thí nghiệm, môi trường, phương tiện trang bị học tập, KTX và khu TDTT đều theo chuẩn quốc tế; EIU khai trương và khai giảng khóa học đầu tiên vào tháng 9-2011. EIU chào đón các tân SV đến học tập và có cơ hội làm việc tại hơn 12.000 doanh nghiệp quốc tế, nội địa và tại 30 Khu công nghiệp ở Bình Dương sau khi tốt nghiệp. Hãy là tân SV K1 của EIU, để nhận học bổng từ Quỹ Học Bổng Quốc Tế Becamex IDC (Xem phần V)
2. Đối tượng và các ngành xét tuyển Nguyện vọng 2:
Thí sinh tham dự kì thi quốc gia TS Đại học 2011, chưa trúng tuyển NV1 và có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn Đại học (theo qui định của Bộ GD&ĐT) trở lên.
Tên ngành
Mã ngành
Khối thi
   Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
101
A
   Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự                  động hóa
102
A
   Kỹ thuật phần mềm
201
A
   Truyền thông và mạng máy tính
202
A
   Quản trị kinh doanh
301
A, D1
   Điều dưỡng
401
B
DỰ ÁN TỔNG CÔNG TY BECAMEX-DỰ ÁN BECAMEX REAL-DỰ ÁN MỚI
3. Hồ sơ xét tuyển:
• Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2011 do trường dự thi cấp (có đóng dấu đỏ của trường).
 Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.
4. Cách thức và địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển:
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện chuyển phát nhanh đến hết 15/09/2011 tại: Phòng Đào tạo - Đại học Quốc tế Miền Đông, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Hòa Phú, Khu Liên hợp Công Nghiệp, Dịch vụ và Đô Thị Bình Dương, TP Mới Bình Dương.
5. Quỹ Học Bổng Quốc tế Becamex IDC 2011 (20 tỷ VNĐ) cho SV K1 EIU:
• 6 tỷ đồng: xét phát trực tiếp cho các SV trúng tuyển EIU có tổng điểm thi cao hơn điểm sàn do Bộ GD&ĐT công bố 3 điểm. Mức HB cao nhất 30.000.000 vnđ/suất/năm học.
• 14 tỷ đồng: dành cho tất cả SV trúng tuyển EIU, để tham gia học chương trình đào tạo Anh ngữ Quốc tế IELTS.
6. Học bổng du học tại đại học Portland State University (Hoa Kỳ):
Tổng công ty Becamex và EIU sẽ xét cấp học bổng cho SV trúng tuyển EIU khóa học 2011 đạt điểm cao, giỏi ngoại ngữ và hạnh kiểm tốt 15 suất học bổng để theo học các ngành: Kỹ Thuật và Quản Trị Kinh Doanh tại Portland State University (PSU – Hoa Kỳ).
7. Các tiện ích cơ bản:
• KTX và Canteen: KTX 150.000 vnđ/tháng; xây mới, hiện đại ngay trung tâm TP mới Bình Dương, cách trường 1,5 km. Bốn SV ở 1 phòng, có bàn học, giường, tủ dành riêng cho mỗi SV; WC trong phòng. Canteen tại trường và tại ký túc xá.
• Đi lại: hệ thống xe bus từ TPHCM, Thị xã Thủ Dầu Một và từ ký túc xá đến trường.
• Khu TDTT: liền kề KTX gồm sân cầu lông, tennis, sân bóng đá mini, hồ bơi...
Trường tổ chức tuyến xe buýt miễn phí đưa đón (2 chiều) Quí phụ huynh và học sinh có nhu cầu tham quan trường hoặc nộp hồ sơ nguyện vọng 2:
Lộ trình: Hồ Con Rùa (Q3) – ĐH Quốc tế Miền Đông - Hồ Con Rùa (Q3).
Thời gian: 01 ngày 01 chuyến, bắt đầu từ ngày 25/7/2011, đến ngày 15/8/2011.
Khởi hành: lúc 8h00 sáng.Về Hồ Con Rùa: 15g00.
Phương tiện: Xe buýt 45 chổ ngồi.
Xe ghi bảng: THAM QUAN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét